systemisch werk

Een opstelling is een bijzonder krachtige methode om zichtbaar te maken wat onbewust speelt. Via een soort tableau vivant wordt helder hoe een systeem in elkaar zit en functioneert. Een opstelling dringt snel tot de kern van een probleem of patroon door. Het resultaat is dat je meer in je kracht komt en helder wordt waarom zaken lopen zoals ze lopen. Je krijgt meer grip op je leven en het kan je helpen vervolgstappen te zetten.  

Ik pas systemisch werk zowel individueel toe als in een groep. Dit kan worden ingezet in een coachtraject maar ook eenmalig na een kennismaking. Als je meer over de achtergrond van systemisch werk wilt lezen dan kan dat onder algemene uitleg over systemisch werk.

Voor wie?
Voor iedereen die een stap wil zetten in een persoonlijk of werkgerelateerd thema of vraagstuk waar je steeds weer tegen aan loopt en waar je maar niet uitkomt.

 

Individueel

In een coachtraject neem ik onder meer systemische aspecten mee. Thema’s raken altijd aan jou in relatie tot jezelf, anderen en de wereld om je heen. Systemisch coachen is een vorm die tot verrassende inzichten kan leiden. Door ons samen te richten op wat er onderliggend speelt ontstaat zelfkennis en inzicht waardoor je keuzes kan maken die bij jou als persoon passen.

Ik kan ook een individuele opstelling met je doen, dus één op één. Aan de hand van een vraag en feitelijke informatie gaan we samen onderzoeken wat aan de oppervlakte wil komen. Ik begeleid je hierin. Ik maak hierbij gebruik van voorwerpen die symbool staan voor personen of thema’s die spelen. Wat gebeurt er als je op bepaalde plekken staat? Wat is er nodig om rust te brengen? Op deze manier ontstaat een helder inzicht in wat er aan de orde is.

Ik pas systemisch werk via het lichaam toe op de behandeltafel, omdat (systemische) thema’s verbonden kunnen zijn met bepaalde blokkades in het lichaam. Situaties die je niet goed hebt kunnen verwerken kunnen daar zijn opgeslagen. Aanraking kan daarbij helpen om met aandacht naar een blokkade toe te gaan. Hierbij kunnen systemische interventies worden toegepast, bijvoorbeeld om je eigen plek aan te kunnen nemen. Kijk voor meer informatie ook onder aandacht voor het lichaam.

Familieopstelling in een groep

Een familieopstelling brengt inzicht en helderheid. Het helpt je om de verbinding met jezelf weer te vinden, zodat jij je eigen plek kunt innemen. Dit geeft vaak ruimte en opluchting.

Eens per maand begeleid ik op vrijdag opstellingen in groepsverband. Van deze groep maakt een aantal andere ervaren opstellers onderdeel uit. Je kunt in een groepsopstelling deelnemen als vraagsteller of als representant/ toeschouwer.

De familieopstelling start met een kort gesprek over de vraag die je hebt. Daarna besluiten we wat er wordt opgesteld. Vaak zullen dat personen zijn, bijvoorbeeld familieleden. Ook komt het voor dat er thema’s of dingen worden opgesteld, bijvoorbeeld een land van herkomst.

Wil je deelnemen als representant of heb je een thema waar je inzicht in wil krijgen? Neem dan gerust contact met me op voor meer informatie.

Algemene uitleg over systemisch werk

Bij opstellingen is er een zogenaamd ‘wetend veld’. Bert Hellinger noemde dit ook het lege midden. Hiermee maak ik contact.

Opstellingen laten zien wat er op een dieperliggende laag speelt. Een familie- of organisatieopstelling gaat over jou in relatie tot de mensen en de wereld om je heen. Je bent als mens onderdeel van verschillende systemen, zoals familie, werk, verenigingen en vrienden. Veel van onze onbewuste overtuigingen, gedragingen en patronen vinden hun oorsprong in de systemen waarin we zijn opgegroeid. Oude patronen kan je in je huidige leven weer tegenkomen binnen nieuwe systemen, bijvoorbeeld in je relatie of op je werk. Met een opstelling krijg je inzicht in deze onbewuste patronen.

Een opstelling start met een kort gesprek over een vraag of probleem dat iemand inbrengt. Aan de hand van wat feitelijke informatie ontvouwt de rest zich vanzelf in de opstelling. Er wordt gebruik gemaakt van zogenaamde representanten die personen of aspecten uit een systeem vertegenwoordigen. Zij krijgen een plek in de ruimte en de opstelling komt tot leven doordat de representanten informatie verschaffen over gevoelens en gedachten. Uit wat de representanten verwoorden, de beweging die in het veld worden gemaakt en uit het totale beeld ontstaat inzicht in het vraagstuk en daarmee een mogelijkheid tot verandering. Je leert jezelf beter en dieper kennen en komt meer in verbinding met jezelf en met de mensen om je heen.

Als jij wordt gekozen als representant dan hoef je alleen aan te geven wat je voelt, je wordt meegenomen in de energie van de opstelling. Alles gaat vanzelf.

Voor wie

Een familieopstelling (individueel of in een groep) is geschikt voor iedereen die bepaalde patronen, terugkerende thema’s en gedrag wil aankijken. In feite kan alles worden opgesteld. Dit zijn voorbeelden van thema’s die vaker voorkomen:

 • Onvoldoende met je gevoel om kunnen gaan.
 • Regelmatig terugkerende angst, boosheid, verdriet.
 • Het niet durven volgen van je hart.
 • Burn-out, stress of overspannen zijn.
 • Bindingsangst.
 • Verstoorde relaties in je familie of op je werk.
 • Lichamelijke klachten (zonder duidelijk aanwijsbare oorzaak).
 • Verwerken van (onbewuste) trauma’s.
 • Onbalans tussen werk en privé.
 • Energieverlies op je werk.
 • Een xtreem verantwoordelijkheidsgevoel.
 • Onrust.